Flash player is since January 11th 2021 disabled, you need to use another web browser like Chrome, Safari or Edge to view the video.

Att äga och förvalta skog på distans

Varmt välkommen till digitalt seminarium om att äga och förvalta skog på distans.Hur fungerar det, vilken hjälp finns att få och hur kan man använda sin smart phoneoch drönare i sitt skogsbruk.
Tillsammans med våra gäster kommer vi att samtala och ge konkreta tips kringdessa frågor. Moderator är Caroline Skarfors.